2018-04-25 09:00Pressmeddelande

Sibyllas klassiska burkkorv utökas med kyckling

null


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.

Kontaktpersoner

Sara Andersson
Kommunikationschef
Sara Andersson
  • 010-482 39 15
  • 070-685 08 66