2016-06-22 11:04Nyheter

Atrias medarbetare ger Ledarskapsutbildning toppbetyg

null

Atria satsar på ledarskap och har utbildningar på olika nivåer. Sedan 2011 genomför Atria en ledarskapsutbildning tillsammans med Pareto 80/20, den så kallade Ledarbasen. Utbildningen riktar sig till teamledare och mellanchefer, består av tre internat och hemuppgifter under ett år. Målet är att, genom ökad självinsikt, utveckla tryggare ledare med god förståelse för sin roll, sitt ansvarsområde och sina befogenheter.

- Utbildningarna är otroligt uppskattade och stärker våra ledare. De ger också en ökad kunskap om företagets värderingar och strategi. Dessutom bidrar den till ett bra nätverk, säger Nanna Carlsson HR-chef på Atria med ansvar för kompetensutveckling.

Linda Jönsson, regionchef sälj och en av årets deltagare, är mycket nöjd med utbildningen.

- Utbildningen innehåller väldigt bra övningar där jag fått arbeta med min personliga utveckling och det har stärkt mig i min roll. Jag har dessutom fått värdefulla bollplank i organisationen genom de andra deltagarna, säger Linda.

Totalt har 90 ledare diplomerats. Deltagarna ger utbildningen toppbetyg på alla punkter. Särskilt uppskattat är den konkreta pedagogiken, konflikthanteringen och att man växer som människa.

- Atria satsar seriöst och effektivt på sin personal. Det är verkligen häftigt att få vara med att bygga Atrias företagskultur på detta sätt, säger Patrik Utter, utbildningsledare från Pareto 80/20. 

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på atria.se

 


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.