2016-04-15 14:00Nyheter

Lars Ohlin ny global HR-direktör för Atria

null

Livsmedelsföretaget Atria Plc har utsett Lars Ohlin till Executive Vice President of Human Resources på koncernnivå. Han har arbetat på Atria sedan 2007 och kommer senast från en tjänst som HR-direktör för Atria Scandinavia.

Atria är ett av norra Europas ledande livsmedelsföretag med verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och Baltikum. Tjänsten som global HR-direktör är ny och Lars Ohlin ingår i koncernledningen för Atria Plc med drygt 4 300 medarbetare. Lars kommer parallellt att fortsätta i sin roll som HR-direktör för Atria Scandinavia.

Lars har under de senaste åren varit starkt involverad i Atrias internationella arbete. Han har bland annat arbetat med Atrias way of work, en plattform för Atrias värdegrund och ledarskap som ska genomsyra arbetet i alla länderna. Detta kommer nu under Lars ledning implementeras i hela koncernen.

– HR:s ansvar är att se till att vi har bästa möjliga medarbetare i organisationen, att vi tar hand om dem och ger dem möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Livsmedelsbranschen har en stor utmaning i att rekrytera rätt kompetens, vilket gäller på alla våra marknader. Vårt employer brand blir allt viktigare som verktyg för att attrahera de bästa medarbetarna, säger Lars Ohlin HR -direktör Atria Plc

För mer information vänligen kontakta:
Lars Ohlin, Executive Vice President of Human Resources Atria Plc, 070-529 00 37 lars.ohlin@atria.se


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.