2021-11-24 10:25Pressmeddelande

Atria bygger en bra morgondag

Vid fabriken i Nurmo bygger Atria Finlands största solcellspark och här finns även planer på en vindkraftparkVid fabriken i Nurmo bygger Atria Finlands största solcellspark och här finns även planer på en vindkraftpark

- konkreta åtgärder är avgörande i klimat- och hållbarhetsarbetet

Atrias mål är att vara en pionjär inom hållbarhet. På grund av klimatförändringarna är Atrias viktigaste mål idag en koldioxidneutral livsmedelskedja. För att uppnå detta har Atria nu utökat sitt hållbarhetsprogram i syfte att minska såväl miljöpåverkan som koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Hållbarhet är en integrerad del av Atrias strategi, verksamhet och dagliga arbete.

– Vår ambition är att vara en hållbarhetsledare i vår bransch. För att uppnå detta mål har vi uppdaterat och utökat vår hållbarhetsstrategi så att den täcker hela värdekedjan. Från och med nu kommer vi att utveckla hållbarhet ännu mer tillsammans med våra partners i försörjningskedjan. Vi kommer att möjliggöra hållbara val för konsumenter och kunder och främja samhällets och miljöns välbefinnande, säger Merja Leino, Atrias Executive Vice President för hållbarhet.

– Vi har förbundit oss till det internationella klimatinitiativet Science Based Targets (SBTi). Det kopplar nu vårt hållbarhetsarbete till Parisavtalets mål att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till under 1,5 grad Celsius. Detta åtagande kommer bättre involvera hela Atrias försörjningskedja i klimatarbetet och det ger oss ett vetenskapligt internationellt ramverk för vårt arbete, säger Merja Leino.

– Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Vi vill ge konsumenter och kunder allt mer rättvisande information om vår verksamhets miljöpåverkan och vår djuromsorg genom hela produktionskedjan, fortsätter Merja Leino.

Under de senaste åren har Atria investerat mycket i förnybar energi, djuromsorg och beräkning av koldioxidavtrycket för sina produkter. Vid fabriken i Nurmo bygger Atria Finlands största solcellspark och här finns även planer på en vindkraftpark. I Sverige har Atria minskat koldioxidutsläppen i den egna produktionen med över 84 procent under de senaste fem åren genom ökad användning av förnybara energikällor och biobaserade bränslen för värmeproduktion.

Jordklotet, produkterna, människorna

Atria utvecklar sin hållbarhet genom tre fokusområden: Jordklotet, produkterna och människorna. Atria bidrar till att möta vår tids stora utmaningar och arbetar för att bromsa klimatförändringarna och förbättra energieffektiviteten. Atria investerar i förnybara energilösningar och uppmärksammar frågor om mänskliga rättigheter. Djuromsorg tas tillvara i hela Atrias produktionskedja och produkternas väg från jord till bord är helt öppen och transparent.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Sibylla, Ridderheims, Lithells och Pastejköket. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 810 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 450 anställda och en omsättning på ca 15 Mrd SEK. 

Kontaktpersoner

Malin Westling
Corporate Communications Manager
Malin Westling