2016-06-27 14:12Pressmeddelande

Atria gör kraftfull satsning på Lagerbergs kycklingverksamhet och investerar 130 miljoner kronor.

null

Atria lanserar en kraftfull tillväxtplan för Lagerbergs kycklingverksamhet. Planen inkluderar hela värdekedjan från uppfödning till förädling och även varumärket Lagerbergs kommer att stärkas.

Idag har Atrias styrelse beslutat om att investera 130 miljoner kronor i Lagerbergs verksamhet under det kommande året. Satsningen är det första steget i en flerårig plan för Lagerbergs. Investeringen innebär stora förändringar av verksamheten och kommer att leda till förbättrad slakt, ökad förädling, högre kvalitet och förbättrad djuromsorg.

- Vi har arbetat intensivt med planerna för Lagerbergs utveckling sedan Atria tog över verksamheten i april. Dagens beslut är verkligen positivt och visar tydligt de höga ambitioner Atria har med verksamheten,säger Mats Markgren, vd Lagerbergs kyckling.

Investeringen innebär bland annat en ombyggnad av anläggningen i Norjeby och nybyggnad av kycklingstallar i närheten av fabriken. Produktionskapaciteten och förädlingsgraden ökar stegvis.

- Det känns mycket bra att berätta för våra uppfödare att vi är i behov av fler uppfödarytor framöver. Vi satsar också på ökad förädlingsgrad, vilket ger oss möjlighet att utveckla vårt erbjudande på ett helt annat sätt än tidigare. Lagerbergs är ett genuint varumärke som står för svensk fågel av mycket hög kvalitet. Innovation, ansvar och god djuromsorg är ledord för de planer vi har framöver, säger Mats Markgren.

För mer information Mats Markgren, vd Lagerbergs, tel. +46 73 027 70 09

Fakta Lagerbergs
Lagerberg i Norjeby AB (Lagerbergs) har sin verksamhet på Listerlandet i Blekinge där de föder upp, slaktar och förädlar svensk kyckling. Företaget har 120 anställda och är den tredje största leverantören av kyckling på den svenska marknaden.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.