2021-05-17 11:05Pressmeddelande

Atria investerar 300 miljoner i omstrukturering av svenska produktionen

Atria har beslutat att investera 300 miljoner kronor för att omstrukturera den svenska produktionen. Investeringen omfattar en ny logistikbyggnad och ny maskinutrustning i fabriken i Sköllersta. I och med projektet kommer produktionen i Malmö att flyttas till Sköllersta och Moheda i Sverige, samt till Hansted i Danmark. Flytten beräknas vara genomförd i slutet av 2023.

Genom att koncentrera produktionen till färre anläggningar vill Atria säkerställa sin framtida konkurrenskraft med en effektivare produktion och logistik med ett lägre klimatavtryck.

— Förhandlingarna med facken har nu avslutats och Atrias styrelse har övervägt deras yrkanden. Den här investeringen möjliggör en långsiktigt hållbar produktion för Atria i Sverige, där vi kan möta våra konsumenters efterfrågan även i framtiden, säger Jarmo Lindholm, Executive Vice President, Atria Sweden.

Atria har cirka 160 medarbetare i Malmö. Flytten kan tidigast vara klar i slutet av 2023 och fram till dess fortsätter produktionen i Malmö. Därefter planerar Atria att avyttra fabriksbyggnaden i Malmö. Omstruktureringen beräknas ge Atria en besparing på 35 miljoner kronor per år.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Sibylla, Ridderheims, Lithells och Pastejköket. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 810 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 450 anställda och en omsättning på ca 15 Mrd SEK. 

Kontaktpersoner

Malin Westling
Corporate Communications Manager
Malin Westling