2017-01-24 08:30Pressmeddelande

Atria lanserar Lagerbergs kyckling på foodservice

null

Atria lanserar svensk kyckling under varumärket Lagerbergs på foodservicemarknaden. Kyckling är ett omtyckt och klimatsmart måltidsalternativ och det finns en stor efterfrågan på svensk kyckling.

- Vi ser fram emot att fortsatt bidra till att utveckla svensk kyckling på den svenska foodservicemarknaden, säger Patrik Larsson Foodservice Director på Atria.

Atria förvärvade Lagerbergs verksamhet under våren 2016 och lanserade kort därefter en kraftfull tillväxtplan. Planen innebär stora förändringar av verksamheten och kommer att leda till förbättrad slakt, ökad förädling, högre kvalitet och förbättrad djuromsorg.

För mer information:
Patrik Larsson, patrik.larsson@atria.com , Director Atria Foodservice +46 703 20 10 93
Mats Markgren, mats.markgren@atria.com , SVP Atria Meat & Poultry +46 73 027 70 09

FAKTA LAGERBERGS KYCKLING
Lagerbergs kyckling är en del av Atria Scandinavia. Verksamheten finns på Listerlandet i Blekinge där man föder upp, slaktar och förädlar svensk kyckling. Anläggningen har ca 120 anställda och är den tredje största leverantören av svensk kyckling på den svenska marknaden.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.