2016-10-17 09:00Pressmeddelande

Atria säkerställer tillgång på svensk kycklingråvara

null

Atria ingår ett flerårigt avtal med Blenta gällande leverans av dagsgamla kycklingar och säkerställer därmed sin tillgång på svensk kycklingråvara för flera år framöver.

Atria säkerställer sin tillgång på svensk kycklingråvara genom att ingå ett flerårigt avtal med Blenta som producerar och levererar dagsgamla, svenska kycklingar. För att tillgodose Atrias behov investerar Blenta i utökad kapacitet. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2018 är en viktig förutsättning för Atrias tillväxt inom svenskproducerad kyckling.

- Vi har en kraftfull plan för Atrias kycklingverksamhet det kommande året och ökar våra volymer framöver. Genom avtalet med Blenta säkerställer vi att våra uppfödare och våra egna stallar får tillräckligt med kycklingar för att möjliggöra våra tillväxtplaner, säger Tomas Back vd Atria Scandinavia.

Atria Scandinavia förvärvade Lagerbergs kyckling i våras. I juni meddelade Atria att de investerar 130 miljoner kronor i verksamheten under det kommande året. Satsningen är det första steget i en flerårig plan för Lagerbergs kyckling. Investeringen innebär stora förändringar av verksamheten och kommer att leda till ökad produktionskapacitet, högre kvalitet och förbättrad djuromsorg.

För mer information
Tomas Back, vd Atria Scandinavia, tel. +46 70 348 00 05.
Mats Markgren, senior vice president Atria Meat & Poultry, tel. +46 73 027 70 09


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.