2022-04-26 14:02Pressmeddelande

Atria säljer sin fabriksfastighet i Malmö

Atria lanserade 2020 ett effektiviseringsprogram i Sverige och beslutade 2021 att flytta produktionen från Malmöfabriken till Sköllersta.

Som en del av programmet har Atria beslutat att sälja fabriksfastigheten i Malmö för cirka 22 miljoner euro. Atria kommer att fortsätta bedriva industriverksamhet i lokalerna och stänga produktionen under 2023. Transaktionen träder i kraft den 26 april 2022. Avyttringen av fabriken kommer att resultera i en engångsvinst på cirka 10 miljoner euro på konsoliderad EBIT.

Idag arbetar cirka 160 medarbetare på Atrias fabrik i Malmö. De fackliga förhandlingarna för att flytta produktionen från Malmö är avslutade. Investeringen i Sköllersta omfattar ett nytt logistikcenter samt ny maskinutrustning och projektet går enligt plan. Flytten beräknas vara genomförd under 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
CFO Tomas Back, Atria Plc, tel. +358 50 577 4086.

 

 


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Sibylla, Ridderheims, Lithells och Pastejköket. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 810 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 450 anställda och en omsättning på ca 15 Mrd SEK. 

Kontaktpersoner

Malin Westling
Corporate Communications Manager
Malin Westling