2016-03-02 08:00Pressmeddelande

Atria Scandinavias nya biopanna i Sköllersta ger stora klimatvinster

null

Atria har som mål att halvera koldioxidutsläppen till år 2020. Som ett led i detta har Atria installerat en ny biopanna i produktionsanläggningen i Sköllersta. Genom att ställa om energiförsörjningen från olja till biobränsle reduceras anläggningens koldioxidutsläpp med nära 4 600 ton per år, vilket motsvarar en minskning med 80 procent.

Den nya biopannan på anläggningen i Sköllersta, Örebro län, använder pellets som bränsle. För att snabbt kunna reglera pannan mals pellets till pulver som används i en träpulverbrännare. Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp och den stora fördelen är att förbränningen av biobränsle är koldioxidneutral och inte bidrar till växthuseffekten.

–Vi arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen på våra anläggningar och att ställa om vår energiproduktion till mer förnybar. Omställningen på anläggningen i Sköllersta innebär en minskning som motsvarar utsläppen från en medelstor bensindriven bil körd 434 varv runt jorden, säger fabrikschef Eyüp Yilmaz.

Atria investerar ca 24 miljoner kronor i den nya anläggningen, som ligger i en helt ny, separat byggnad med en 15 meter hög och 189 kubikmeter stor silo för pelletslagring.

– Den nya pannan ger oss utrymme att utöka produktionen framöver, eftersom vi i dagsläget använder 75 procent av pannans fulla kapacitet, säger Eyüp Yilmaz.

För mer information, vänligen kontakta:

Eyüp Yilmaz, fabrikschef Nord Atria Scandinavia, 010-482 33 95, eyup.yilmaz@atria.com
Sara Andersson, kommunikationschef Atria Scandinavia, 010-482 39 15, sara.andersson@atria.com


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.