2021-02-15 13:45Pressmeddelande

Atria ser över produktionen i Malmö och Sköllersta

Atria påbörjar ett investeringsprojekt för att omorganisera produktionslinjer och öka produktiviteten vid Atrias svenska anläggningar. Investeringen uppskattas till cirka 30 miljoner euro. Projektet ska i detalj utreda en omstrukturering av produktionslinjer, möjliga omlokaliseringar samt investeringsbehov kopplade till nya produktionslinjer. I projektet kommer Atria utreda möjligheten att flytta produktionen i Malmö till anläggningen i Sköllersta.  

– Vi påbörjar nu planeringen av projektet med utgångspunkt i förstudierna. Om projektet genomförs kommer investeringen att ge oss betydande konkurrensfördelar genom mer effektiv och miljövänlig produktion och logistik. Första fasen innebär att vi utreder de tillstånd som är kopplade till investeringen och de möjliga effekter som projektet kan få för vår personal, säger Jarmo Lindholm, Executive Vice President på Atria Sweden. 

Efter planeringsfasen ska beslut fattas om investeringen ska genomföras. Om projektet genomförs förväntas det vara klart under 2023. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Gröhn, CEO, Atria Plc's, tel. +358 400 684224


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lönneberga och Ridderheims. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 840 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 500 anställda och en omsättning på ca 12,5 Mrd SEK. 

Kontaktpersoner

Malin Westling
Corporate Communications Manager
Malin Westling