2021-09-20 10:15Pressmeddelande

Atria signerar åtagande om Science Based Targets

Atria signerar åtagande om  Science Based Targets.Atria signerar åtagande om Science Based Targets.

Atrias övergripande mål för hållbarhetsarbetet är att bromsa klimatförändringarna och främja en koldioxidneutral livsmedelsproduktion. Nu signerar Atria det internationella Science Based Targets Climate Initiative (STBi) och kopplar därmed företagets egna hållbarhetsarbete till målet att begränsa den globala genomsnittliga temperaturhöjningen till mindre än 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.

– Atria är en pionjär inom hållbar livsmedelsproduktion i norra Europa och vårt engagemang för SBT-initiativet ger oss en vetenskaplig internationell referensram för våra mål. Nu kan vi se hur Atrias konkreta hållbarhetsåtgärder bidrar till att mildra klimatförändringarna, säger Merja Leino, Executive Vice President of Sustainability på Atria.

– Med detta åtagande blir hela Atrias produktionskedja närmare involverad i klimatarbetet. I vår egen industriproduktion har vi gjort flera betydande investeringar i produktion och användning av förnybar och helt utsläppsfri energi, som exempelvis Finlands största solkraftpark i anslutning till Atrias anläggning i Nurmo, säger Merja Leino.

Jordklotet, produkten och människan

Atria utvecklar sitt hållbarhetsarbete genom tre fokusområden: Jordklotet, Produkten och Människan. I arbetet bidrar Atria till att möta vår tids stora utmaningar för att stävja klimatförändringar och förbättra energieffektiviteten. Atria investerar i förnybara energilösningar och uppmärksammar frågor om mänskliga rättigheter. Djurens välbefinnande tas om hand i hela Atrias värdekedja. Produkternas väg från fältet till bordet är helt öppen och transparent.

Nästan 1 800 företag är involverade i Science Based Targets-initiativet

SBTi är ett globalt initiativ som kopplar företagens CO2-utsläppsmål direkt till Parisavtalet för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius. Det hjälper företag att sätta upp mål för minskning av växthusgaser baserat på den senaste vetenskapen och Parisavtalets mål. SBT-initiativet är redan signerat av 1780 företag över hela världen, varav 137 är livsmedelsföretag. Totalt är 93 svenska företag är anslutna till initiativet, varav 11 är livsmedelsproducenter.

För mer information, vänligen kontakta: Merja Leino, Atria Plc's Executive Vice President, Sustainability, tel. +358 40 580 1210.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Sibylla, Ridderheims, Lithells och Pastejköket. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 810 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 450 anställda och en omsättning på ca 15 Mrd SEK. 

Kontaktpersoner

Malin Westling
Corporate Communications Manager
Malin Westling