2019-03-28 12:00Pressmeddelande

Atria Sweden effektiviserar organisationen

Atria företagslogotypAtria företagslogotyp

Atria Sweden planerar att effektivisera sin organisation och varslar om uppsägning av 40 tjänstemän. Detta är en av åtgärderna för att stärka konkurrenskraften på en utmanande och hårt konkurrensutsatt marknad. 2018 hade Atria Sweden ett negativt resultat och en ny strategi har precis lanserats för att vända utvecklingen.

- Vi har lanserat en helt ny strategi där vi gör tydliga prioriteringar för att bygga en effektiv och konkurrenskraftig organisation. I dagsläget har vi för höga kostnader på tjänstemannasidan och därför skapar vi en effektivare organisation. Det är givetvis ett mycket tråkigt besked att lämna till våra medarbetare, men nödvändigt för Atria Swedens framtid, säger Jarmo Lindholm Executive Vice President Atria Sweden.

Förändringen innebär en besparing på cirka 30 miljoner kronor. Effekten av besparingen väntas starta andra halvåret 2019, med full effekt 2020. Fackliga parter är informerade och förhandlingar inleds inom kort.

För mer information:
Jarmo Lindholm, Executive Vice President, Atria Sweden, 072 570 38 00
Sara Andersson, Communications Manager, Atria Sweden, 070 685 08 66  


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lönneberga och Ridderheims. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 800 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 500 anställda och en omsättning på ca 12,5 Mrd SEK.