2019-05-27 07:57Pressmeddelande

Finskt kött håller världsklass

Atria Sweden har precis inlett en marknadssatsning av finskt kött till den svenska foodservicemarknaden. Köttet kommer från kontrakterade gårdar som föder upp Atria Finlands egna grisar och nötdjur.Atria Sweden har precis inlett en marknadssatsning av finskt kött till den svenska foodservicemarknaden. Köttet kommer från kontrakterade gårdar som föder upp Atria Finlands egna grisar och nötdjur.

Atria vill genom kommunikationen ”The purest meat on the planet?” profilera det finska köttet i Sverige och få svenska restauranger och storhushåll att få upp ögonen för dess höga kvalitet.  Ett kvalitetsbevis är att det så sent som 2018 vann tävlingen världens bästa biff*. Målet är nu att etablera finskt kött som ett väsentligt bättre importalternativ.

Svenskar har generellt en föreställning om att allt importerat kött är sämre än det inhemska men med ökad kunskap kan den bilden förändras. I Finland till exempel finns näringsrik jord, friskt grundvatten och världens renaste luft vilket ger bra förutsättningar för lantbruk och djuruppfödning. Finland har en bra djuromsorg med låg antibiotikaanvändning, näst lägst i EU efter Sverige.

- Den finska djurhållningen är väldigt god och har många likheter med den svenska. En utmaning är att vi svenskar idag inte har någon uppfattning om just finskt kött. Detta är något kampanjen ska ändra på genom att lyfta fram det finska köttets kvalitet och utmana svenskarnas bild av att allt importerat kött skulle vara sämre, säger Patrik Larsson, Senior Vice President Foodservice.

Atria Sweden har precis inlett en marknadssatsning av finskt kött till den svenska foodservicemarknaden. Köttet kommer från kontrakterade gårdar som föder upp Atria Finlands egna grisar och nötdjur.

Sverige är inte självförsörjande på kött utan behöver idag importera ca 40 procent** av allt kött. Det finska köttet har en fördel i Sverige då transporterna inte blir långväga, vilket är en viktig parameter ur klimathänseende. Max 5 procent** av det importerade köttet kommer i dagsläget från Finland och Atria ser därmed att det finns goda möjligheter att växa.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Larsson, senior vice president foodservice,
patrik.larsson@atria.com, 070-320 10 93

*I tävlingen World Steak Challenge koras världens bästa kött. År 2018 var juryn eniga: världens bästa biff kommer från Finland. Allt som allt vann finskt kött hela fyra VM-guld i tävlingen. I motiveringen konstaterades bland annat att det finska köttet var fullständigt marmorerat, mört och stabilt i smaken.

**SCB

 
Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lönneberga och Ridderheims. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter. Atria Sweden har ca 950 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 4 500 anställda och en omsättning på ca 12,5 Mrd SEK.