2017-12-01 15:01Pressmeddelande

Förnyat samarbete mellan Atria & Sibyllakedjans franchisetagare.

null

Sibyllakedjan har utvecklats i snabb takt de senaste åren och förstärkt sin position hos konsumenterna. En tydligare kedjeprofilering, kvalitetsförbättringar i alla led och nya moderna snabbmatsrestauranger har varit i fokus, med goda resultat. Atria och Sibyllas franchisetagare förnyar nu sitt samarbetsavtal för att skapa förutsättningar för kedjan att fortsätta sin starka utveckling. 

- Fokus och snabbhet är viktiga framgångsfaktorer för att fortsätta Sibyllakedjans positiva utvecklingsresa. För att skapa ännu bättre förutsättningar har vi förnyat samarbetsavtalet mellan Atria och franchisetagarna, säger Roger Olofsson ordförande i Franchisetagarnas Intresseorganisation AB.

Sibyllakedjan drivs av Nordic Fast Food AB (NFF). Det nya samarbetsavtalet innebär att Atria Sverige säljer samtliga aktier i NFF till Franchisetagarnas Intresseorganisation AB (FIAB), som därmed blir ensam ägare. Genom ett licensavtal för varumärket Sibylla kommer NFF fortsatt driva och utveckla Sibyllakedjan mot nya framgångar.

- Den nya samarbetsmodellen möjliggör att utveckla verksamheten i en snabbare takt. FIAB tar ansvaret för driften och utvecklingen av Sibyllakedjan samtidigt som Atria koncentrerar sig på utvecklingen av varumärket, fortsätter att leverera charkprodukter till kedjan och utvecklar produkter som tillfredsställer framtidens konsumentbehov, säger Toni Nora General Manager Atria Concept.

Det nya samarbetsavtalet träder i kraft from 1 december 2017.

För mer information
Roger Olofsson, Ordförande FIAB,bjastagrillen@telia.com, 070-316 71 65
Toni Nora, General Manager Atria, toni.nora@atria.com, 070-695 54 74

Fakta Sibylla
Varumärket Sibylla skapades 1932 av Oskar Lithell i Kumla. 1997 bildades Sibyllakedjan i Sverige som sedan ett antal år drivs genom Nordic Fast Food AB som har licensrättigheterna för varumärket Sibylla i fast food-kanalen. Sibylla utsågs till Årets Franchisekedja 2016.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.