2016-04-25 07:00Pressmeddelande

Student i kemiteknik utmanar Atria i matsvinnsfrågan

null

Livsmedelsföretaget Atria Scandinavia har låtit en civilingenjörsstudent granska verksamheten från insidan. Detta nyttiga utifrånperspektiv har resulterat i ett antal konkreta idéer för att minska matsvinnet, idéer som nu tas vidare ut i organisationen.

Atria Scandinavia har ett mål om att minska företagets matsvinn med 25 procent till år 2020. Flera initiativ och projekt är igång inom företaget, bland annat har en ombyggnation i Malmöfabriken genomförts vilket kommer att minska matsvinnet avsevärt.  För att utmana sig själva lite extra har Atria bjudit in Lundastudenten Alexandra Malmsjö för att inom ramen för sitt examensarbete fördjupa sig i Atrias arbetsprocesser och där hitta fler möjliga åtgärder för minskat matsvinn.

- Alexandra har bland annat tagit fram en skiss på hur man skulle kunna förbättra en maskin, men också konkreta förslag på hur man kan ta tillvara på svinn sent i produktkedjan. Svinn som uppstår när produkter inte kan säljas på grund av felaktig form, etikettering etc. Riktigt bra idéer som vi nu tittar närmare på internt.Vissa kan implementeras omgående och några på lite längre sikt, säger Carsten Jörgensen, ansvarig för miljöfrågor på Atria Scandinavia.

Det lyckade samarbetet med Alexandra gav mersmak och Atria har erbjudit henne ett jobb som produkt-och förpackningsutvecklare i Atria Scandinavias innovationsteam. Alexandra börjar sin tjänst efter sommaren och kommer vara baserad i Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:
Carsten Jörgensen, Kvalitets- & miljöchef, 070 585 01 30,carsten.Jorgensen@atria.com
Sara Andersson, kommunikationschef, 0706 85 08 66, sara.andersson@atria.com

Fakta matsvinn

Atria Scandinavia fokuserar på tre områden för att uppnå sitt mål om minskat matsvinn:

  • Ökad medvetenheten hos personalen. Beteendeförändring är en viktig del av arbetet och Atria satsar mycket på utbildning av personalen.
  • Identifiera orsaker för att åtgärda problem och förbättra processen och utrustningen. Exempelvis har Atria precis gjort en större ombyggnad i Malmöfabriken som kommer minska svinnet avsevärt.
  • Tydliga mål och systematisk uppföljning per fabrik och avdelning.


Om Atria Sweden

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lithells, Sibylla, Lagerbergs Kyckling, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.