Gå direkt till innehåll
Maria Skoglund, Regulatory Affairs Officer, Atria
Maria Skoglund, Regulatory Affairs Officer, Atria

Blogginlägg -

Lagstiftning och märkning för en god konsumentnytta

Maria Skoglund är Regulatory Affairs Officer på Atria och jobbar med lagstiftning och märkning. Hon berättar om hur lagstiftning och märkning driver arbetet framåt för en god konsumentnytta och hur vi på Atria tar ansvar för att erbjuda säkra, goda och näringsriktiga produkter.

Alla på Atria har en relation till hållbarhet på något sätt, där min främst blir utifrån ett perspektiv om produktnära frågor som märkning och hantering av våra produkter. Vi ska se till att vi följer gällande livsmedelslagstiftning, att det är korrekt märkning på våra förpackningar och i slutändan underlätta för konsumenten att göra medvetna val. Det gör vi genom olika märkningar så som Från Sverige, Nyckelhålet och Ekologisk märkning. Men även genom den obligatoriska märkningen i form av ingredienslista, näringsdeklaration, bäst före-datum, tillagningsanvisning med mera.

Vi ansvarar för att informationen på en förpackning alltid stämmer. Skulle marknadsavdelningen vilja ändra något på förpackningen och till exempel lägga till ett näringspåstående, kopplas vi in och bedömer utefter lagstiftning. Även vid framtagning av nya produkter eller ändring av recept på befintliga produkter är vi delaktiga och säkerställer att vi jobbar utefter vår interna Nutritionspolicy.

Good Food Better Mood – med Atrias Nutritionspolicy
Våra produkter ska innehålla bra råvaror och ha en god näringssammansättning. Vi har en Nutritionspolicy vi förhåller oss till och ska efterleva. I Nutritionspolicyn beskriver vi vår syn på mat, alla våra märkningar, samt de ingredienser och tillsatser vi använder och hur vi förhåller oss till dem. Vi har även ett avsnitt om hållbarhet – där vi lyfter vår ståndpunkt att man bör äta en varierad kost där kött ingår som en naturlig del. Nutritionspolicyn verkar som ett operativt verktyg i produktutvecklings- och kvalitetsarbetet och berör i stort sett alla avdelningar inom Atria.

Nytt gränsvärde för nitrit
Under 2023 har EU-lagstiftningen gällande nitrit uppdaterats med skärpta gränsvärden för hur mycket nitrit som får användas i livsmedel. Nitrit är ett konserveringsmedel som används i till exempel charkprodukter, där det är nödvändigt för produktsäkerheten. Alla tillsatser riskväderas löpande av EFSA vilket kan leda till justering av tillåtna mängder.
Vi kommer nu att anpassa våra produkter till den uppdaterade lagstiftningen och därmed justera våra berörda recept. Det här är ett arbete som omfattar flera olika funktioner i företaget.

Branschöverenskommelser för att främja folkhälsa
Vi ser över, utvärderar och utvecklar vårt produktutbud löpande, både genom egna initiativ och via våra branschöverenskommelser. Vi deltar bland annat aktivt i utformandet av en nationell branschöverenskommelse om minskning av salt i livsmedel. Det här är ett långsiktigt arbete som behöver göras gradvis för att konsumenternas smakpreferenser ska anpassas till en lägre salthalt. Vi har över tid minskat saltmängden i flera av våra produkter. Branschöverenskommelsen blir en viktig del i det fortsatta arbetet med att sänka mängden salt i produkterna.

Branschöverenskommelser bygger helt på frivillighet från branschen, att vi agerar och tar ansvar. Fördelen med branschöverenskommelser är att vi har en gemensam förståelse för vad som krävs och hur vi ska lyckas realisera våra mål. En av riskerna med lagstiftning är att om den blir för strikt och styr på detaljnivå kan innovationen hos företagen hämmas, därmed hämmas konkurrensen och till sist slututbudet för konsument. Därför har vi ett viktigt arbete i att vara delaktiga i bevakningen av ny lagstiftning så att vi kan lyfta in våra synpunkter i god tid.

Precis som för många andra branscher så gäller det att hela tiden hänga med i utvecklingen och att alltid sätta konsumentnyttan i fokus.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Malin Westling

Malin Westling

Presskontakt Communications Manager Atria Sweden +46 (0)73 332 31 26

Relaterat innehåll

Good Food Better Mood

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Lönneberga, Sibylla, Ridderheims, Lithells och Arbogapastej. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Atria Sweden har drygt 800 medarbetare, sex produktionsanläggningar och en omsättning på ca 4 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Group med 3 700 anställda och en omsättning på ca 1,7 Mrd EUR.